Zasebnost in piškotki


Ponudnik RD d.o.o. na spletnem mestu Spletni.Center uporablja spletne piškotke (v nadaljevanju: piškotki).

Piškotki so tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta shranijo na uporabnikovo napravo, s katero je uporabnik dostopal do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta lahko ponudnik dostopa do podatkov na uporabnikovi napravi, ki so se zbrali s pomočjo piškotkov.

Ponudnik s pomočjo piškotkov zagotavlja boljše in uporabniku bolj prijazno in prilagojeno delovanje in prikazovanje spletnega mesta, obenem pa mu piškotki pomagajo pri analizi uporabnikov in pri beleženju obiska (statistični nameni) ter za bolj učinkovito oglaševanje.

Piškotki oziroma podatki, zbrani z njihovo pomočjo, sami po sebi ne omogočajo identifikacije uporabnika v smislu zakonodaje o varstvu osebnih podatkov in z njimi ni mogoče ugotoviti, za katero konkretno osebo gre. Dovoljenja za namestitev piškotkov lahko uporabnik kadarkoli nastavi tudi v svojem spletnem brskalniku, ki ga uporablja za dostop do spletnega mesta Spletni.Center. V brskalniku jih lahko kadarkoli tudi izbriše s svojega računalnika.

Ponudnik RD d.o.o. na spletnem mestu Spletni.Center uporablja lastne piškotke, obenem pa omogoča nekaterim tretjim osebam, da na uporabnikovo opremo namestijo svoje piškotke (t. i. piškotki tretjih). To so predvsem statistični in oglaševalski piškotki.

Naša spletna stran je le ena izmed mnogih strani, na katerih lahko na vašo napravo dobite tudi piškotke Google, Facebook, Twitter, Youtube in drugih družbenih medijev, oziroma le te vaš piškotek ob obisku naše strani preberejo. Te strani lahko tako zbrane podatke uporabljajo za različne namene, od analitike, oglaševanja, pa do izboljšave svojih produktov.

Po slovenski zakonodaji to predstavlja večji poseg v zasebnost uporabnika, zato za njihovo uporabo potrebujemo vašo privolitev. Vsem uporabnikom naših strani svetujemo, da v uporabo piškotkov privolijo.

V primeru nesoglasja je delovanje strani lahko moteno oziroma funkcionalnost okrnjena.

Pin It on Pinterest